NỖI NHỚ

alt

Vàng lưng trời
Vàng chân mưa
Biển lặng câm
  Nỗi nhớ ...

Hoa nhớ ai
Nhuộm sông vàng đến thế
Tháng ba đi
Hoa cải về trời
Đá trơ
     sóng gió

 Còn lại mình ta
Đong nỗi nhớ 
         giữa đời