MÙA NHỚ

alt

 

                                                           Sáng tác: NGUYỄN VĂN VĨNH

Tháng giêng hoa cải trổ hoa
Cây cao cây thấp
Nhuộm vàng sông quê
Kìa ai ra ngẩn vào ngơ
Cài bông hoa cải
Chun trong nắng vàng
Kìa con én lượn lưng trời
Gắp mùa xuân đổ
Về bên kia rồi
Để chừ thân cải trổ ngồng
Khẳng khiu trong gió
Chơi vơi nỗi lòng
  Em tôi yếm đỏ
Một mình
Ra sông gội nhớ
Chờ dòng nước trôi
À ơi! giọng hát à ơi...
Bay theo hoa cải
chông chênh
Nỗi lòng...