TRĂNG HUYỄN HOẶC


alt
Trăng mơ hồ trong ký ức

Trăng huyễn hoặc trong u minh

Người người chen chân
Ngược sóng thời gian
Cầu xin oan nghiệt
Cầu xin uẩn khúc
Cầu xin trớ trêu...
Về tát bến sông đêm
khao khát 
Chạm vầng trăng huyễn hoặc

Bờ trăng xa sương sa
Huyễn hoặc
Gội u mê... tăm tối
Ma... quỉ...
Tranh... giành 
         huyễn hoặc...