MẶT TRỜI
Khối cầu rừng rực
Suốt hành trình
Đi hoang... lang thang
Soi rọi trần gian tăm tối

Trái đất hong mình
Hừng hực khát khao...
yêu thương...
Như anh và em
Đóm lửa mùa đông
Cháy trụi tro ...than
Bay thành bụi nhớ
Vung vãi khắp trời


Chớ âu lo
Chớ muộn phiền
Hừng hực nham thạch trào dâng
Tinh cầu cuồng... quay
Vo quánh nỗi nhớ...
Hành trình
   hoang...
       lang thang...