CHÀO BÌNH MINH
Con chim hót
Chào bình minh
Với ngàn hoa sớm
Lớp lớp sương mai
Đan kín mặt hồ

Con chim hót
Chào muôn loài lần đầu gặp gỡ
Xin được tỏ bày
Khơi ánh mắt yêu thương

Con chim hót
Khàn thương nhớ
Mải một ngày
Mượn nắng trải lòng theo

Một mai ai về bến cũ
Bẵng tiếng chim
Ai khóc!
Ai cười!

Ai lặng lẽ
Một mình 
dầm sương lạnh
Sóng vỗ bờ  trăng trối cùng sông

Ai lặng lẽ
Bên kia xóm vắng
Nước triền sông
Giăng kín lối về