THÁNG GIÊNG
Tuổi thơ tôi nhớ tháng giêng
Áo may còn mới
Dép còn mang chân
Tháng giêng hoa nở đôi bờ
Rủ rê lũ trẻ
hái hoa cõng về
Tháng giêng hoa rụng trắng thềm
Nhặt xâu thành chuỗi tặng em làm quà
Tháng giêng hoa ngò hoa cải
Trắng vàng tím sân
Tháng giêng nắng vừa đủ hong đôi má trẻ
Mưa rơi lấm tấm như đùa cợt
Đủ vẫy trên hoa lá gọi là
Tháng giêng cõng em khắp làng khoe áo mới
Sông quê yên ắng như thôi chảy
Cố giữ mảng trời trong tiết xuân
Tháng giêng hoa gạo
lu lú đầu làng tiễn bước kẻ xa quê
Tháng giêng chị tôi theo chồng
Bỏ lại dàn hoa thiên lý
Vàng hoe không người hái
Đọt bí đọt bầu cũng héo hon
Lũ em thơ mặt mày nhem nhuốc
Cứ chiều chiều ra đứng cuối sông
Tháng giêng những chú ong nâu
Còng lưng hút mật
Để trời chiều dụ dỗ rong chơi
Quên cả lối về
Tháng giêng tôi nhớ tháng giêng
Cò bay trắng ngập bầu trời tuổi thơ