EM LÀ VẦNG TRĂNG

Em cất giữ
một vầng trăng
Em cất giữ một mặt trời

Dẫu đêm đông
Bầu trời vẫn sáng
Dẫu nửa ngày
Trăng vẫn đang lên

Ngày em đến
Trăng kia không tắt
Ngày em đến
Mặt trời soi cả vòm hạnh phúc

Em cất giữ vầng trăng
Em cất giữ mặt trời
Hình như em cất cả hồn ta thì phải

Em đi...
quãng đời băng lạnh
Trời giông tố khi rừng cây trong thời sung mãn
Em đi...
giông tố dội vào bóng đời còn lại héo hon

zhengwei

zhengwei

As the artists become more popular and more people request their songs on the site pandora bracelets will add them to the database. It also has a skip song button but you can only use this a few times every hour. It also lets you know why the current song is being played which can be handy if you want to Google certain themes that you like.